4. Beperkingen

Ondanks alle successen en mooie resultaten, dient het gezegd te worden dat de osteopathie geen 'mirakel' therapie is. De limieten van de osteopaat beperken zich tot het herstellen van de beweeglijkheid van de lichaamsstructuren en aldus tot het stimuleren en bevorderen van het zelfregulerende genezingsproces van het menselijk lichaam.

Voor vele aandoeningen, acute ontstekingen of  kwetsuren wordt beter tevens een geneesheer geconsulteerd.

Hoe dan ook, de osteopaat is opgeleid om tijdens zijn onderzoek rekening te houden met ernstige aandoeningen welke eender welke andere therapie noodzaken. Bij de minste veronderstelling van dergelijke pathologie zal hij niet nalaten de patiënt door te verwijzen naar de behandelende arts.