1. Ondervraging - Anamnese

Elk bezoek bij een osteopaat start met een gedetailleerde ondervragingvan de patiënt, de anamnese. Deze heeft als doel:

beoordelen en nagaan welke structuren de onderliggende oorzaak van de huidige  klachten kunnen zijn.

evalueren en ontdekken welke bezwarende ervaringen de patiënt in het verleden heeft meegemaakt, die kunnen leiden tot de huidige pathologie.

De osteopaat zal altijd pogen de onderliggende oorzaak van het letsel te achterhalen. De oorsprong van de klachten kunnen recent zijn, doch kunnen evenzo ruime tijd in het verleden liggen. De normale beweeglijkheid van de lichaamsstructuren kan verstoord zijn door verscheidene zaken zoals trauma’s, blessures of  heelkundige ingrepen, zwellingen of inflammatie, psychische stress of leefomstandigheden (arbeidsomgeving, slaaphouding,eet- en voedingsgewoontes,…). Aan al deze factoren kan het organisme zich aanpassen, tot het op een moment in zekere mate begeeft en het zal reageren met pijn of andere klachten.

  • bepalen aan de hand van de aard van de pathologische tekenen of de patiënt naar een arts dient doorverwezen te worden.
  • besluiten sommige osteopathische technieken NIET uit te voeren,wanneer er eventueel contra-indicaties zijn.

Omdat het osteopathisch denken gebaseerd is op een holistische benadering, en niet tot één specifieke medische specialiteit, wordt uiteindelijk een “total body-concept” gemaakt. De aldus verzamelde gegevens zullen aan de osteopaat toelaten een algemeen beeld te vormen van de toestand van de patiënt, zowel fysisch als emotioneel. In sommige gevallen is het aangewezen deze gegevens te laten aanvullen met bijkomstige conventionele medische onderzoeken, zoals labo-onderzoek, RX, CT-scan of NMR.